BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.21.2016.AK

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn.zm./ zawiadamiam, że w dniu 30.12.2016r.  wpłynął wniosek (uzupełniony dnia 17.01.2017r.,  następnie uzupełniony i  zmieniony dnia 16.02.2017r.) dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:  „Budowa basenu portowego w Piszu na działce o nr 370/2, obręb Pisz 2 wraz z przebudową brzegów rzeki Pisy na działkach o nr: 370/4, 375/4, 369 – obręb Pisz 2 oraz na działce nr 3/1 – obręb Pisz 1.”


 


Wraz z wnioskiem  została złożona karta informacyjna przedsięwzięcia.           


 


Informację o wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  –  zakładka „Centrum Informacji o Środowisku” w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na stronie www.bip.pisz.hi.pl.


 


 


 

Data powstania: piątek, 17 lut 2017 11:14
Data opublikowania: piątek, 17 lut 2017 11:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 mar 2017 14:15
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1192 razy