BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.21.2016.AK

Burmistrz Pisza zawiadamia, że zwrócił się z prośbami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

„Budowa basenu portowego w Piszu na działce o nr 370/2, obręb Pisz 2 wraz z przebudową brzegów rzeki Pisy na działkach o nr: 370/4, 375/4, 369 – obręb Pisz 2 oraz na

działce nr 3/1 – obręb Pisz 1.”

 

Wniosek został złożony w tutejszym Urzędzie dnia 30.12.2016r. uzupełniony został dnia 17.01.2017r., a następnie uzupełniony i  zmieniony dnia 16.02.2017r.

 

Data powstania: piątek, 17 lut 2017 11:15
Data opublikowania: piątek, 17 lut 2017 11:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 mar 2017 14:15
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1181 razy