BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.27.2016.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm./

 

zawiadamiam,

że w dniu 15.02.2017 r. na wniosek

 

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublin

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin  

 

z upoważnienia, której działa firma

Pan Radosław Rudziewicz

ul. Podmiejska 2L

19-300 Ełk

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 27/16/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV oraz złącz kablowo- pomiarowych na działkach o nr geodezyjnych 191/20, 192/26, 211 położonych w obrębie Pilchy, gm. Pisz.

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: piątek, 17 lut 2017 11:17
Data opublikowania: piątek, 17 lut 2017 11:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 mar 2017 14:15
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1245 razy