BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZPN.6220.1.1.2017.AK OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU

Burmistrz Pisza, zawiadamia że na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm. / postanowieniem z dnia 27.02.2017 r.  wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy  dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:  Budowa farmy fotowoltaicznej „Pisz III”, o mocy do 1 MW  na działkach nr 2/31 i 2/36 – obręb Borki, gmina Pisz”,  do dnia  27. 03. 2017 r.

Data powstania: poniedziałek, 27 lut 2017 12:29
Data opublikowania: poniedziałek, 27 lut 2017 14:34
Data przejścia do archiwum: środa, 15 mar 2017 08:12
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1086 razy