BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZPN.6220.1.3.2017.AK OBWIESZCZENIE

Zawiadamia się,  że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm. /  przed zakończeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej „Pisz V”, o mocy do 1 MW  na działkach nr 1/23 i 1/25 – obręb Borki, gmina Pisz”,  Burmistrz Pisza poinformował strony postępowania,  o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania.

 

 

Data powstania: poniedziałek, 27 lut 2017 14:49
Data opublikowania: poniedziałek, 27 lut 2017 15:53
Data przejścia do archiwum: środa, 15 mar 2017 08:12
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1135 razy