BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.20.2016.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm./

 

zawiadamiam, że w dniu 08.03.2017 r. na wniosek

 

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublin

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin  

 

z upoważnienia, której działa firma

PROTON PROJEKT

Leszczyńska Anna

ul. Sportowa 13

11-513 Miłki

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję zmieniającą decyzję Nr 20/16 z dnia 30.11.2016 r., znak: ZPN.6733.20.2016.TP w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV YAKXS 4x120 mm2 o długości około 392 m oraz złącza kablowo – pomiarowego na działkach o numerach ewidencyjnych 197/51, 197/52, 197/58, 197/59, 211, 216 położonych w obrębie geodezyjnym Pilchy, gm. Pisz.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: czwartek, 9 mar 2017 11:32
Data opublikowania: czwartek, 9 mar 2017 12:12
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 kwi 2017 10:47
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1094 razy