BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.5.2017.AK

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

BURMISTRZ PISZA zawiadamia, że w dniu 09.03.2017 r., wpłynął kompletny wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

 

 

Wydobywanie kruszywa naturalnego  /żwiru i piasku ze żwirem/ metodą odkrywkową, na części działki nr 12/8, obręb Rakowo Piskie, gmina Pisz”

 

 

 

Wraz z wnioskiem  została złożona karta informacyjna przedsięwzięcia.

 

 

 

 Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm. /, zostało wszczęte postępowanie w powyższej sprawie.

 

 

 

Akta sprawy, znajdują się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 10 mar 2017 14:03
Data opublikowania: piątek, 10 mar 2017 14:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 mar 2017 07:21
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1051 razy