BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.1.2017.AK

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Pisza informuje o wydaniu decyzji Burmistrza Pisza z dnia 13.03.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej „Pisz III”, o mocy do 1 MW  na działkach nr 2/31 i 2/36 – obręb Borki, gmina Pisz”

 

 

 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

 

 

 

 

 

Informację o decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  –  zakładka „Centrum Informacji o Środowisku” w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na stronie www.bip.pisz.hi.pl.

 

 

Data powstania: poniedziałek, 13 mar 2017 09:04
Data opublikowania: poniedziałek, 13 mar 2017 14:12
Data przejścia do archiwum: środa, 29 mar 2017 07:50
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1170 razy