BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Długa,
-Numery działek – 1824, cz. 1852, cz. 1853, cz. 1856, cz. 1869,
-Numer KW – 22783,
-Powierzchnia nieruchomości – 7500 m²,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,
-Roczna wysokość czynszu – 375 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada  2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z  2008 r.  Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta Pisz zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVI/465/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 września 2013 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego  poz. 3312 i 3313 z dnia 4 grudnia 2013 r. położona jest w obszarze oznaczonym symbolami: 17 ZP – teren zieleni parkowej, 15 MP i 16 MP – teren zabudowy pensjonatowej, 29 KX – teren ciągów pieszych.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 13 marca 2017 r. do dnia 3 kwietnia 2017 r.

Data powstania: poniedziałek, 13 mar 2017 09:09
Data opublikowania: poniedziałek, 13 mar 2017 14:21
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 kwi 2017 13:22
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 893 razy