BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Uściany Stare, gmina Pisz,
Numer działki – 126/4,
Numer KW – 13515,
Powierzchnia nieruchomości –  15 100 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,

Roczna wysokość czynszu – 755 zł.1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Uściany zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/219/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 stycznia 2004 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2004 r. Nr 24 poz. 336 przeznaczona jest pod projektowaną oczyszczalnię ścieków.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 13 marca 2017 r. do dnia 3 kwietnia 2017 r.

Data powstania: środa, 15 mar 2017 08:50
Data opublikowania: środa, 15 mar 2017 11:26
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 kwi 2017 13:22
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 835 razy