BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Słowackiego,
-Numer działki – część 431/57,
-Numer KW – 12764,

 

-Powierzchnia nieruchomości - 55 m²,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania jako ogródek,

 

-Roczna wysokość czynszu – 55 zł.

 

 

 

     1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.     1. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska) ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 4389 z dnia 2 grudnia 2015 r. położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 12U – teren zabudowy usługowej.     1. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2017 roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.     1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 17 marca 2017 r. do dnia 07 kwietnia 2017 r.

 

Data powstania: piątek, 17 mar 2017 07:56
Data opublikowania: piątek, 17 mar 2017 14:23
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 kwi 2017 10:27
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 895 razy