BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.2.2017.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm./

 

zawiadamiam, że w dniu 23.03.2017 r. na wniosek

 

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublin

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin  

 

z upoważnienia, której działa

TARE Sp. z o.o.

ul. Składowa 12 lok. 211

15-399 Białystok

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 2/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii napowietrznej wraz ze słupami energetycznymi na działkach o nr geodezyjnych 163/1, 163/7, 235/7, 271/1, 271/2, 272/1, 272/2 położonych w miejscowości Pietrzyki, obręb Stare Guty, gm. Pisz.

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: środa, 29 mar 2017 08:53
Data opublikowania: środa, 29 mar 2017 11:50
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 kwi 2017 13:05
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1052 razy