BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia


-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Piwna,
-Numery działek – cz. dz. 1293/18 i dz. 1293/12,
-Numer KW – OL1P/00037513/1,

-Powierzchnia nieruchomości - 730 m²,
-Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem do użytkowania jako ogródek,

-Roczna wysokość czynszu – 320 zł.

 

 

  1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

 

  1. W/w nieruchomość według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar zieleni nieuporządkowanej niskiej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

  1. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

  1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 27 marca 2017 r. do dnia 17 kwietnia 2017 r.
Data powstania: środa, 29 mar 2017 12:30
Data opublikowania: środa, 29 mar 2017 15:46
Data przejścia do archiwum: środa, 19 kwi 2017 12:47
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 802 razy