BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.5.2017.AK

Obwieszczenie o postanowieniu

Burmistrz Pisza, zawiadamia że na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm. / postanowieniem z dnia 29.03.2017 r.  wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy  dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:  Wydobywanie kruszywa naturalnego  /żwiru i piasku ze żwirem/ metodą odkrywkową, na części działki nr 12/8, obręb Rakowo Piskie, gmina Pisz”,  do dnia  28. 04. 2017 r.

 

Data powstania: środa, 29 mar 2017 13:56
Data opublikowania: środa, 29 mar 2017 15:44
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 kwi 2017 13:05
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1029 razy