BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.5.2017.AK

Obwieszczenie o postanowieniu

Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 29.03.2017 r. na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm./ w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm./, oraz § 3 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 71/ wydał:

 

postanowienie w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Wydobywanie kruszywa naturalnego  /żwiru i piasku ze żwirem/ metodą odkrywkową, na części działki nr 12/8, obręb Rakowo Piskie, gmina Pisz”.

           

 

Data powstania: środa, 29 mar 2017 13:58
Data opublikowania: środa, 29 mar 2017 15:44
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 kwi 2017 13:05
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1023 razy