BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.5.2017.AK

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy

Zawiadamia się,  że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm. /  przed zakończeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobywanie kruszywa naturalnego  /żwiru i piasku ze żwirem/ metodą odkrywkową, na części działki nr 12/8, obręb Rakowo Piskie, gmina Pisz”,  Burmistrz Pisza poinformował strony postępowania,  o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania.

Data powstania: środa, 29 mar 2017 13:59
Data opublikowania: środa, 29 mar 2017 15:44
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 kwi 2017 13:05
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1154 razy