BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gdańska,
-Numer działki – część 297/4,
-Numer KW – OL1P/00013025/9,
-Powierzchnia nieruchomości – 67 m²,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania jako ogródek,

-Roczna wysokość czynszu – 50 zł.

 

 

  1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

 

  1. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar oznaczony symbolem A13 MW/MN - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

  1. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

  1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 31 marca 2017 r. do dnia 21 kwietnia 2017 r.
Data powstania: wtorek, 4 kwi 2017 14:33
Data opublikowania: wtorek, 4 kwi 2017 16:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 kwi 2017 11:12
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 917 razy