BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.),

-Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Trzonki,
-Numer działki –76/3
-Numer KW – OL1P/00013710/8,
-Powierzchnia nieruchomości - 8100 m2,
-Opis nieruchomości - teren przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej (bazy transportowej z możliwością budowy parkingu z polbruku).


-Roczna wysokość czynszu – 4100,00 zł oraz 23 % podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar oznaczony symbolem 5 UT Motel lub zajazd. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 29 marca 2017 r. do dnia 19 kwietnia 2017 r.

Data powstania: środa, 5 kwi 2017 12:47
Data opublikowania: środa, 5 kwi 2017 13:07
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 kwi 2017 11:04
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 810 razy