BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZPN.6220.1.21.2016.AK OBWIESZCZENIE

Zawiadamia się,  że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm. /  przed zakończeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie basenu portowego w Piszu wraz z przebudową brzegów rzeki Pisy na działkach o nr: 370/2, 370/4, 375/4, 369 – obręb Pisz 2 oraz działce nr 3/1 – obręb Pisz 1, Burmistrz Pisza poinformował strony postępowania,  o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania.

Data powstania: piątek, 7 kwi 2017 11:34
Data opublikowania: piątek, 7 kwi 2017 12:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 kwi 2017 07:02
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 950 razy