BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.9.2017.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm./

 

zawiadamiam, że w dniu 07.04.2017 r. na wniosek

 

Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie

ul. Lubelska 42 A

10-409 Olsztyn

 

z upoważnienia której działa

Pani Małgorzata Karpińska

ul. Hozjusza 12 A/14

11-041 Olsztyn

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 9/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia z rur PE 100 RC SDR17 DN 110 o długości około 50 m na działce o nr geodezyjnym 11/28 (ul. Łowiecka) położonej w obrębie Jagodne, gm. Pisz.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Data powstania: środa, 12 kwi 2017 14:33
Data opublikowania: środa, 12 kwi 2017 18:19
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 maj 2017 11:35
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1065 razy