BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gdańska,
-Numer działki – część 297/4,
-Numer KW – OL1P/00013025/9,
-Powierzchnia nieruchomości – 12 m²,
-Opis nieruchomości – teren wraz z budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 8 m2,

 

-Roczna wysokość czynszu – 96 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku  zmiany stawki podatku VAT.

 

 

 

     1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.     1. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar oznaczony symbolem A13 MW/MN - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.     1. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.     1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 13 kwietnia 2017 r. do dnia 4 maja 2017 r.

 

Data powstania: czwartek, 13 kwi 2017 10:33
Data opublikowania: piątek, 14 kwi 2017 13:10
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 maj 2017 09:59
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 877 razy