BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

-Położenie nieruchomości – obręb Liski, gmina Pisz,
-Numer działki – część 17/1,
-Numer KW – 19565,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 10 000 m²,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,

 

- Roczna wysokość czynszu – 500 zł.

 

     1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.     1. W/w nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pisz – działka może być w części zabudowana zagrodą rolniczą, w pozostałej części przeznaczona jest na cele rolne.     1. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.     1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 13 kwietnia 2017 r. do dnia 04 maja 2017 r.

 

Data powstania: czwartek, 13 kwi 2017 13:00
Data opublikowania: piątek, 14 kwi 2017 13:09
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 maj 2017 09:59
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 953 razy