BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.6.2017.AK

nowy termin załatwienia sprawy

Burmistrz Pisza, zawiadamia że na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm. / postanowieniem z dnia 19.04.2017 r.  wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy  dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu i eksploatacji instalacji do produkcji peletu opałowego z trocin z wykorzystaniem  naturalnego dodatku lepiszczowego w postaci wycierki ziemniaczanej  oraz uruchomieniu na podstawie nowej technologii znacząco ulepszonego procesu produkcji i w konsekwencji uruchomieniu wytwarzania ulepszonego peletu na działce nr 146 w obrębie Trzonki, gmina Pisz, do dnia  19. 06. 2017 r.

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 21 kwi 2017 12:03
Data opublikowania: piątek, 21 kwi 2017 12:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 maj 2017 09:38
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 952 razy