BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.21.2016.AK

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Pisza informuje o wydaniu decyzji Burmistrza Pisza o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie basenu portowego w Piszu wraz z przebudową brzegów rzeki Pisy na działkach o nr: 370/2, 370/4, 375/4, 369 – obręb Pisz 2 oraz działce nr 3/1 – obręb Pisz 1.


 


Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.


 


Informację o decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  –  zakładka „Centrum Informacji o Środowisku” w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na stronie www.bip.pisz.hi.pl.


 


 

Data powstania: poniedziałek, 24 kwi 2017 07:05
Data opublikowania: poniedziałek, 24 kwi 2017 11:11
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 maj 2017 09:04
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1097 razy