BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową ulicy Różanej w Piszu
Burmistrz Gminy i Miasta w Piszu ul.Gizewiusza 5 tel. 0-87 423 52 86 ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową ulicy Różanej w Piszu o wartości 76.834,41 zł.

Termin realizacji zadania (wymagany): od 1.08.2003r do 30.09.2003r.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena ( koszt usługi) - 100%

Oferty należy składać w terminie do 24.07.2003 do godz. 10.00 w pok. nr 35 Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.
Oferta winna zawierać:
1) całkowity koszt usługi wyrażony w PLN (brutto),
2) kserokopię uprawnień budowlanych w zakresie nadzoru robót drogowych
3) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
Uprawniony do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest Zbigniew Czapski Inspektor Wydz. GKI UGiM Pisz.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2003r o godz. 10.15 w pok. nr 42 tut. Urzędu.
W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002r Nr 72 poz. 664 z późn. zm.).
Data powstania: wtorek, 22 lip 2003 12:07
Data opublikowania: wtorek, 22 lip 2003 18:43
Data przejścia do archiwum: środa, 13 sie 2003 11:26
Opublikował(a): Zbigniew Czapski
Zaakceptował(a): Dariusz Zacharzewski
Artykuł był czytany: 1707 razy