BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.4.2017.AK

Zawiadamia się,  że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm. /  przed zakończeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obory uwięziowej, bezściołowej na 44DJP wraz  ze zbiornikiem na gnojowicę na działce o nr 19 w obrębie Maszty, gmina Pisz”, Burmistrz Pisza poinformował strony postępowania,  o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Data powstania: wtorek, 25 kwi 2017 11:43
Data opublikowania: wtorek, 25 kwi 2017 11:57
Data przejścia do archiwum: środa, 10 maj 2017 07:49
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1017 razy