BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Położenie nieruchomości – obręb Liski, gmina Pisz,
Numer działki – cz. 17/3,
Numer KW – OL1P/00019565/8,
Powierzchnia nieruchomości –  5 265 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,

Roczna wysokość czynszu – 263 zł.1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/539/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 1707 z dnia 25 kwietnia 2014 r. stanowi obszar oznaczony symbolem  L-MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 24 kwietnia 2017 r. do dnia 15 maja 2017 r.

Data powstania: środa, 26 kwi 2017 08:03
Data opublikowania: środa, 26 kwi 2017 11:34
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 maj 2017 12:56
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 865 razy