BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA PISZA

w sprawie akcji odławiania bezdomnych psów na terenie gminy Pisz

 

Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr. 116, poz. 753) oraz „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pisz w 2017 roku” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/375/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pisz w 2017 roku, Burmistrz Pisza ogłasza, że w dniu 19.05.2017 r. w granicach administracyjnych gminy Pisz odbędzie się akcja wyłapywania bezdomnych i wałęsających się psów.

Akcję wyłapywania wałęsających się, bezdomnych psów przeprowadzi SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT s. c. Zygmunt Dworakowski i Grażyna Jadwiga Dworakowska, Radysy 13, 12-230 Biała Piska, tel.: 501 622 789; 513 835 580. Wyłapane psy przewiezione zostaną do SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Zygmunt Dworakowski i Grażyna Jadwiga Dworakowska s.c., Radysy 13, 12-230 Biała Piska.

Akcja wyłapywania psów ma na celu polepszenie stanu sanitarnego i czystości gminy oraz wyeliminowanie niebezpieczeństwa przenoszenia chorób zakaźnych, a także zagrożenia ze strony psów. Sukcesywnie odławiane będą psy wałęsające się bez opieki, stwarzające zagrożenie, puszczane swobodnie, bez kagańców i opieki właścicieli.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 27 kwi 2017 09:18
Data opublikowania: czwartek, 27 kwi 2017 13:06
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 maj 2017 09:36
Opublikował(a): Adam Rutkowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1744 razy