BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Mickiewicza,
-Numer działki – część 181/9,
-Numer KW – OL1P/00013522/3,
-Powierzchnia nieruchomości – 49 m²,
-Opis nieruchomości – nieruchomość zabudowana budynkami garażowym nr 11 o pow. użytkowej 34 m2 i gospodarczym nr 10 o pow. użytkowej 15 m2,

 

-Roczna wysokość czynszu – 1 500 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku  zmiany stawki podatku VAT.

 

 

 

     1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/376/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.     1. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar hurtowni, zakładów usługowych i rzemieślniczych. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.     1. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.     1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 20 kwietnia 2017 r. do dnia 11 maja 2017 r.

 

Data powstania: wtorek, 2 maj 2017 10:59
Data opublikowania: wtorek, 2 maj 2017 11:06
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 maj 2017 10:05
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 872 razy