BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Położenie nieruchomości – obręb Wąglik, gmina Pisz,
Numer działki – 23/4,
Numer KW – OL1P/00013702/9,
Powierzchnia nieruchomości –  10 300 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,

Roczna wysokość czynszu – 515 zł.1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/487/13  Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wąglik, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2014 r. poz. 521 i 522, położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 7 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 10 maja 2017 r. do dnia 31 maja 2017 r.

Data powstania: środa, 10 maj 2017 07:49
Data opublikowania: środa, 10 maj 2017 10:49
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 cze 2017 11:04
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 852 razy