BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZPN.6220.1.4.2017.AK OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Pisza informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obory uwięziowej, bezściółkowej na 44 DJP wraz  ze zbiornikiem na gnojowicę na działce o nr 19 w obrębie Maszty, gmina Pisz”.

 

 

 

Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

 

 

 

Informację o decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  –  zakładka „Centrum Informacji o Środowisku” w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na stronie www.bip.pisz.hi.pl.

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 15 maj 2017 07:33
Data opublikowania: poniedziałek, 15 maj 2017 10:30
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 cze 2017 10:44
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1067 razy