BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.13.2017.TP

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 24.05.2017 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, z upoważnienia której działa firma E-PROJEKT, Wiesław Baluta, ul. Jarzębinowa 5, 11-500 Giżycko, Wilkasy, Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 13/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN – 15 kV na działkach o nr:

-  332/2, 331/2 330/2, 332/1, 126/2, 126/3, 31 położonych w obrębie Zdunowo, gmina Pisz, 

-  49, 3/15, 53, 62, 102, 1630 położonych w obrębie Turośl, gmina Pisz,

-  1368 położonej w obrębie Hejdyk, gmina Pisz.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: piątek, 26 maj 2017 09:29
Data opublikowania: piątek, 26 maj 2017 09:39
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 cze 2017 10:01
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1307 razy