BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

-Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Kowieńska,
-Numery działek – cz. 1787/4 i cz. 1753,
-Numery KW – OL1P/00013023/5 dla dz. nr 1787/4 i OL1P/00012135/6 dla dz. nr 1753,

-Powierzchnia nieruchomości – 1252 m²,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania jako ogródek,

- Roczna wysokość czynszu – 626 zł.

 

  1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

 

  1. W/w nieruchomości zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowią obszar zieleni nieuporządkowanej niskiej. Położone są na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

  1. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

  1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 29 maja 2017 r. do dnia 19 czerwca 2017 r.
Data powstania: poniedziałek, 29 maj 2017 14:32
Data opublikowania: poniedziałek, 29 maj 2017 16:42
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 cze 2017 12:35
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 819 razy