BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.11.2017.TP

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ zawiadamiam, że w dniu 07.06.2017 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin,  z upoważnienia której działa firma Elektroprojekt Elpro w Ełku Henryk Gryko, ul. Warszawska 1/48, 19-300 Ełk, Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 11/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej energetycznej linii napowietrznej oraz budowie linii kablowej nN YAKXS 4x120 mm² o długości około 655/683 m na działkach o nr geodezyjnych 61/17, 61/18, 61/14, 61/12, 61/10, 61/8, 54, 53/6, położonych w obrębie Stare Guty, gmina Pisz.

 Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Data powstania: środa, 7 cze 2017 12:13
Data opublikowania: środa, 7 cze 2017 17:06
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 lip 2017 10:23
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1076 razy