BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.12.2017.TP

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/  zawiadamiam,  że w dniu 09.06.2017 r. na wniosek

 

 PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A  20-340 Lublin,   z upoważnienia której działa firma Elektroprojekt Elpro w Ełku Henryk Gryko ul. Warszawska 1/48  19-300 Ełk

 

 

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 12/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN YAKXS 4x120 (o całkowitej długości linii 246 m), na działce o nr geodezyjnym 40 położonej w obrębie Jaśkowo, gmina Pisz.

 

 

 

 

 

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Wiartel, gmina Pisz.

Data powstania: wtorek, 13 cze 2017 14:58
Data opublikowania: wtorek, 13 cze 2017 15:58
Data przejścia do archiwum: środa, 28 cze 2017 08:06
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1126 razy