BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.6.2017.AK

o nowym terminie załatwienia sprawy

Burmistrz Pisza, zawiadamia że na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm. / w związku z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. poz. 935/ postanowieniem z dnia 19.06.2017 r.  wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy  dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu i eksploatacji instalacji do produkcji peletu opałowego z trocin z wykorzystaniem  naturalnego dodatku lepiszczowego w postaci wycierki ziemniaczanej  oraz uruchomieniu na podstawie nowej technologii znacząco ulepszonego procesu produkcji i w konsekwencji uruchomieniu wytwarzania ulepszonego peletu na działce nr 146 w obrębie Trzonki, gmina Pisz, do dnia  18. 08. 2017 r.

Data powstania: wtorek, 20 cze 2017 13:00
Data opublikowania: wtorek, 20 cze 2017 14:20
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 lip 2017 09:23
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 963 razy