BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.14.2017.TP

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/

 

 

 

zawiadamiam, że w dniu 20.06.2017 r. na wniosek

 

 

 

PGE Dystrybucja S.A.

 

ul. Garbarska 21 A

 

20-340 Lublin   

 

 

 

z upoważnienia której działa firma

 

ELEKTRO-TECH PROJEKT

 

Ryszard Fabrykowski

 

ul. Makowa 9, Wilkasy

 

11-500 Giżycko

 

 

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 14/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV YAKXS 4x120 mm² o długości około 133 m oraz złącz kablowo-pomiarowych na działkach o nr geodezyjnych 197/13 i 197/21 położonych w obrębie Pilchy, gmina Pisz.

 

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Pilchy, gmina Pisz.

 

 

Data powstania: wtorek, 20 cze 2017 13:05
Data opublikowania: wtorek, 20 cze 2017 14:18
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 lip 2017 09:23
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1166 razy