BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.15.2017.EO

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/

 

 

 

zawiadamiam,  że w dniu 30.06.2017 r. na wniosek

 

 

 

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
ul.
Marcina Kasprzaka 25

 

01-224 Warszawa

 

Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie

 

ul. Lubelska 42 A

 

10-409 Olsztyn

 

reprezentowanej przez pełnomocnika

 

Pana Jacka Kozłowskiego

 

ul. Nowogródzka 54

 

11-500 Giżycko

 

 

 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 15/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu i przyłączy gazowych niskiego ciśnienia z polietylenu na działkach o nr geodezyjnych 86, 70, 72 położonych w obrębie Pisz 1, przy ul. Świętojańskiej.

 

 

 

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, gmina Pisz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 30 cze 2017 08:49
Data opublikowania: piątek, 30 cze 2017 13:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 lip 2017 09:14
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1168 razy