BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.8.2017.AK

Burmistrz Pisza, zawiadamia że na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 / postanowieniem z dnia 04.07.2017 r.  wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy  dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:  „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2 MW  na działce nr 45/14  obręb Borki, gmina Pisz”,  do dnia  04. 09. 2017 r.

Data powstania: wtorek, 4 lip 2017 13:24
Data opublikowania: wtorek, 4 lip 2017 13:57
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 lip 2017 14:01
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1053 razy