BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6220.2.6.2017

o wydaniu przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego decyzji Nr Pisz/007/17 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 15/2014 z dnia 16.04.2014 r., znak: IGR-VII.7840.1.5.2014 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa, pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Odbudowa brzegów i udrożnienie Kanału Jeglińskiego m. Karwik, gmina Pisz, powiat piski”.

 

W związku z pismem z dnia 06.07.2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Burmistrz Pisza, na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm./,  podaje do publicznej wiadomości informację Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, o wydaniu przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego decyzji Nr Pisz/007/17 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 15/2014 z dnia 16.04.2014 r., znak: IGR-VII.7840.1.5.2014 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa, pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Odbudowa brzegów i udrożnienie Kanału Jeglińskiego m. Karwik, gmina Pisz, powiat piski”.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 14 lip 2017 13:40
Data opublikowania: piątek, 14 lip 2017 14:25
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 14:02
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1145 razy