BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.22.2017

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.07.2017 r. wpłynął wniosek Emitel Sp. z o.o., ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Dzięgo, ul. Piekarnicza 1, 80-126 Gdańsk, dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 43163 Pisz Emitel, w skład której wchodzą: wieża kratowa o wysokości do 43 m, szafy typu „outdoor” o wymiarach około 1,5 m x 6 m, na działce o nr geodezyjnym 548/1, położonej w Piszu przy ulicy Mickiewicza.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: środa, 19 lip 2017 14:07
Data opublikowania: środa, 19 lip 2017 17:38
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 14:02
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1738 razy