BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.17.2017

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ zawiadamiam, że w dniu 24.07.2017 r. na wniosek P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Warżałę ul. Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia, Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 17/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, w skład której wchodzą: wieża wolnostojąca, instalacja radiokomunikacyjna składająca się z anten nadawczych i radiolinii oraz urządzenia sterujące posadowione u podstawy wieży, na działce o nr geodezyjnym 41, położonej w obrębie Rakowo Piskie, gmina Pisz.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Data powstania: wtorek, 25 lip 2017 11:58
Data opublikowania: wtorek, 25 lip 2017 12:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 14:03
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1113 razy