BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

obwieszczenie ZPN.6733. 20.2017.ER

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budowli żelbetonowej (zbiornika na wodę użytkową) na budynek magazynowy na potrzeby działalności szpitala i poradni specjalistycznych oraz wykonanie otworu drzwiowego w w/w budynku

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ zawiadamiam, że w dniu 31.07.2017 r. na wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu, ul. Sienkiewicza 2, 12-200 Pisz, Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 20/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budowli żelbetonowej (zbiornika na wodę użytkową) na budynek magazynowy na potrzeby działalności szpitala i poradni specjalistycznych oraz wykonanie otworu drzwiowego w w/w budynku, zlokalizowanym na działce o nr geodezyjnym 267/17, obręb Pisz 2, gmina Pisz.

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: poniedziałek, 31 lip 2017 15:43
Data opublikowania: poniedziałek, 31 lip 2017 15:49
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 14:03
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1100 razy