BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZPN.6220.1.8.2017.AK OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Pisza informuje o wydaniu decyzji Burmistrza Pisza z dnia 28.07.2017r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2MW  na działce nr 45/14  obręb Borki, gmina Pisz”.


 


Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.


 


Informację o decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  –  zakładka „Centrum Informacji o Środowisku” w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na stronie www.bip.pisz.hi.pl.


 


 

Data powstania: wtorek, 1 sie 2017 09:57
Data opublikowania: wtorek, 1 sie 2017 15:10
Data przejścia do archiwum: środa, 16 sie 2017 08:53
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1038 razy