BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.19.2017.EO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/


zawiadamiam, że w dniu 07.08.2017r. na wniosek


Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Tęczowa 2
12-200 Pisz


Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 19/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na działkach o nr geodezyjnych 1/38, 1/39, 1/43, 1/48, 1/50, 1/55 położonych w obrębie Łupki, gmina Pisz oraz na działkach o nr geodezyjnych 1470 i 1183 położonych w obrębie Pisz 1, gmina Pisz.


 


Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Łupki, gmina Pisz.


 


 


 


 


 

Data powstania: wtorek, 8 sie 2017 10:18
Data opublikowania: wtorek, 8 sie 2017 10:20
Data przejścia do archiwum: środa, 23 sie 2017 11:47
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Agnieszka Kowalczuk
Artykuł był czytany: 1008 razy