BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.21.2017.EO

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej w obrębie wsi Szczechy Małe

 

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ zawiadamiam, że w dniu 15.09.2017 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A., Garbarska 21 A, 20-340 Lublin,  reprezentowanej przez pełnomocnika „ADA-VIT-Ełk” Sp. z o.o. Radosław Rudziewicz, Armii Krajowej 6/14, 19-300 Ełk, Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 21/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV typ 3 x XRUHAKXS 1 x 70 mm2 zasilającej projektowaną słupową stację transformatorową STNK i linii kablowej nN 0,4/0,23 kV typ YAKXS 4 x 120 mm2 ze złączami kablowymi ZK, na działkach o nr geodezyjnych 19/212 i 20/1, obręb Szczechy Małe, gmina Pisz.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Szczechy Małe, gmina Pisz.

 

Data powstania: piątek, 15 wrz 2017 08:14
Data opublikowania: piątek, 15 wrz 2017 08:50
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 paź 2017 08:12
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1015 razy