BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.25.2017.EO

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kładki pieszej pod mostem kolejowym na rzece Pisie

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ zawiadamiam, że w dniu 18.09.2017 r. na wniosek Gminy Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz  Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 25/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kładki pieszej pod mostem kolejowym na rzece Pisie na części działki o nr geodezyjnym 3/1 /fragment rzeki Pisy/, położonej w obrębie Pisz 1, gmina Pisz, w ramach inwestycji pod nazwą „Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym”.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 18 wrz 2017 07:43
Data opublikowania: poniedziałek, 18 wrz 2017 11:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 paź 2017 07:35
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Małgorzata Kowalczyk
Artykuł był czytany: 1276 razy