BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.10.2017.TP

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ zawiadamiam, że w dniu 25.09.2017 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, z upoważnienia której działa firma PPiRIK „INKOM” Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok, Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 10/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia SN – 15 kV typu PAS o długości około 91 m, linii napowietrznej niskiego napięcia nN 0,4 kV typu AsXSn o długości około 1323 m, słupów elektroenergetycznych, słupowej stacji transformatorowej SN/nN (15/0,4 kV) wraz ze złączami kablowymi niskiego napięcia oraz podziemnej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV typu TAKXs o długości około 520 m na działkach o nr:

-  226/6, 226/9, 503/4, 505 położonych w obrębie Uściany, gmina Pisz,  

-  40, 45, 2245/2, 46, 6/1, 50/6, 5, 50/7, 50/1, 50/4, 50/5, 55/9, 55/8, 8/11, 11/2, 8/38, 8/8, 8/9, 

   8/41, 55/14, 55/15, 55/16, 55/17, 55/18, 55/7, 55/5, 55/3 położonych w obrębie Wielki 

   Las, gmina Pisz,

-  2276/5, 507/2 położonych w obrębie Pogobie Tylne, gmina Pisz,

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Uściany, gmina Pisz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 26 wrz 2017 12:26
Data opublikowania: wtorek, 26 wrz 2017 13:59
Data przejścia do archiwum: środa, 18 paź 2017 14:25
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1017 razy