BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

-Położenie nieruchomości – Pilchy, gmina Pisz,
-Numer działki – część 142/9,
-Numer KW – 13707,
-Powierzchnia nieruchomości – 20 m²,
-Opis nieruchomości – grunt pod pomost o konstrukcji mieszanej z pokładem drewnianym z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora,
- Roczna wysokość czynszu – 340 zł + 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz, teren położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 3 października 2017 r. do dnia 24 października 2017 r.

Data powstania: wtorek, 3 paź 2017 10:08
Data opublikowania: piątek, 6 paź 2017 08:44
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 14:21
Opublikował(a): Sylwia Banach
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 750 razy