BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.23.2017.EO

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/  zawiadamiam, że w dniu 03.10.2017 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika ELEKTRO-TECH PROJEKT Ryszard Fabrykowski, ul. Makowa 9, Wilkasy, 11-500 Giżycko, Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 23/17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV YAKXS 4x120 mmo długości około 125 m wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, na działkach o nr geodezyjnych 198/5, 198/1, 198/10, 198/11, 198/12, 198/13, 198/14, 198/15, 198/16, 198/20, 198/21, 198/22, 198/23, 198/24, 198/27, 198/28, 198/29, obręb Pilchy, gmina Pisz.

 

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Pilchy, gmina Pisz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: środa, 4 paź 2017 07:55
Data opublikowania: środa, 4 paź 2017 09:40
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 paź 2017 08:43
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1218 razy